• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6

Dự án sinh kế bền vững cho phụ nữ nghèo các tỉnh Miền núi phía Bắc

09/01/2014

Từ năm 2012, MACDI thực hiện Dự án sinh kế bền vững cho phụ nữ nghèo các tỉnh Miền núi phía Bắc do Liên minh hợp tác xã Canada (CCA) tài trợ

Đối tác - Khách hàng của MACDI